Oordeelvrij luisteren

Het klinkt eenvoudig, maar is het in de praktijk ook zo? Het blijkt vaak een grote uitdaging? Waarom? 
Omdat we geneigd zijn vanuit ons eigen perspectief en onze eigen denkwereld te luisteren naar wat we willen horen.
Waar ligt de focus tijdens een gesprek nu echt? Bij degene naar wie je luistert of bij jezelf en je eigen gedachten en vooronderstellingen?
Via verschillende invalshoeken wordt dit tijdens deze workshop onderzocht. Twee aspecten die bijvoorbeeld aan bod komen:

  • Bewustwording van het verschil tussen horen en luisteren.
  • Communicatie zonder woorden aan de hand van aan muziek gerelateerde oefeningen, zodat de deelnemer actief kan deelnemen aan de workshop, ook al is er geen enkele kennis van (klassieke) muziek.

Doel van de workshop: De deelnemer creatief prikkelen en handvaten meegeven, die toe te passen zijn in diverse werk gerelateerde omstandigheden, zoals bijvoorbeeld vergaderen of onderhandelen.

Email: infohetgeldersblaaskwintet