Mette Laugs

Mette Laugs studeerde fagot bij Johan Steinmann aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag, en behaalde haar examen Uitvoerend Musicus in 1994. Nog voor haar afstuderen werd ze aangenomen bij ‘Het Gelders Orkest', het orkest waarvan ze onlangs als solofagottist afscheid nam om nieuwe wegen in te slaan. Muziek betekent voor Mette samenspelen, communiceren en inspireren. Al sinds haar jeugdjaren geeft ze met de energie en passie die haar zo kenmerkt les, organiseert ze muziekcursussen en speelt ze in diverse ensembles.

Sinds 2008 is ze als hoofdvakdocent fagot en docent kamermuziek verbonden aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, alwaar ze september 2013 benoemd werd als coördinator van de Master of Music opleiding. In deze functie hoopt ze een bijdrage te kunnen leveren aan het opleiden van musici die zich staande weten te houden in het huidige roerige, maar uitdagende politieke klimaat, waarbij innovatie en ondernemingszin sleutelbegrippen zijn. Ook volgde ze de masteropleiding ‘Management en Innovatie in maatschappelijke instellingen’ aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), waar ze in november 2015 haar diploma heeft behaald.

Terug